جایگاه باغبانی در فقرزدایی روستا

تعرفه تبلیغات در سایت

آرشیو مطالب

امکانات وب

اری اریزندگی زیباستزندگی اتشگهیدیرنده پابرجاستگر بیفروزیشرقص شعله اشدر هر کرانپیداستورنه خاموشست وخاموشی گناه ماست” “باور نمی کند، دل من مرگ خویش رانه، نه من این یقین را باور نمی کنمتا همدم من است، نفسهای زندگیمن با خیال مرگ دمی سر نمی کنمآخر چگونه گل، خس و خاشک می شود ؟آخر چگونه، این همه رویای نو نهالنگشوده گل هنوزننشسته در بهارمی پژمرد به جان من و، خاک می شود ؟در من چه وعده هاستدر من چه هجرهاستدر من چه دستها به دعا مانده روز و شباینها چه می شود ؟آخر چگونه این همه عشاق بی شمارآواره از دیاریک روز بی صدادر کوره راه ها همه خاموش می شوند ؟باور کنم که دخترکان سفید بختبی وصل و نامرادبالای بامها و کنار دریاچه هاچشم انتظار یار، سیه پوش می شوند ؟باور نمی کنم که عشق نهان می شود به گوربی آنکه سر کشد گل عصیانی اش ز خاکباور کنم که دلروزی نمی تپدنفرین برین دروغ، دروغ هراسناکپل می کشد به ساحل آینده شعر منتا رهروان سرخوشی از آن گذر کنندپیغام من به بوسه لبها و دستهاپرواز می کندباشد که عاشقان به چنین پیک آشتییک ره نظر کننددر کاوش پیاپی لبها و دستهاستکاین نقش آدمیبر لوحه زمانجاوید می شوداین ذره ذره گرمی خاموش وار مایک روز بی گمانسر می زند جایی و خورشید می شودتا دوست داری امتا دوست دارمتتا اشک ما به گونه هم می چکد ز مهرتا هست در زمانه یکی، جان دوستدارکی مرگ می تواندنام مرا بروبد از یاد روزگار ؟بسیار
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 24 دی 1396 ساعت: 13:57
برچسب‌ها :
“باور نمی کند، دل من مرگ خویش رانه، نه من این یقین را باور نمی کنمتا همدم من است، نفسهای زندگیمن با خیال مرگ دمی سر نمی کنمآخر چگونه گل، خس و خاشک می شود ؟آخر چگونه، این همه رویای نو نهالنگشوده گل هنوزننشسته در بهارمی پژمرد به جان من و، خاک می شود ؟در من چه وعده هاستدر من چه هجرهاستدر من چه دستها به دعا مانده روز و شباینها چه می شود ؟آخر چگونه این همه عشاق بی شمارآواره از دیاریک روز بی صدادر کوره راه ها همه خاموش می شوند ؟باور کنم که دخترکان سفید بختبی وصل و نامرادبالای بامها و کنار دریاچه هاچشم انتظار یار، سیه پوش می شوند ؟باور نمی کنم که عشق نهان می شود به گوربی آنکه سر کشد گل عصیانی اش ز خاکباور کنم که دلروزی نمی تپدنفرین برین دروغ، دروغ هراسناکپل می کشد به ساحل آینده شعر منتا رهروان سرخوشی از آن گذر کنندپیغام من به بوسه لبها و دستهاپرواز می کندباشد که عاشقان به چنین پیک آشتییک ره نظر کننددر کاوش پیاپی لبها و دستهاستکاین نقش آدمیبر لوحه زمانجاوید می شوداین ذره ذره گرمی خاموش وار مایک روز بی گمانسر می زند جایی و خورشید می شودتا دوست داری امتا دوست دارمتتا اشک ما به گونه هم می چکد ز مهرتا هست در زمانه یکی، جان دوستدارکی مرگ می تواندنام مرا بروبد از یاد روزگار ؟بسیار گل که از کف من برده است باداما من غمینگلهای یاد کس را پرپر نمی کنممن مرگ هیچ عزیزی راباور نمی کنممی ریزد عاقبتیک ر
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 15:05
برچسب‌ها :
بهشت : 👌🏼😌 طبقه اول:گنبدچایی های اصیل😍طبقه دوم:اونایی که با گنبدچایی ازدواج میکنن😍 طبقه سوم:اونایی که گنبدچایی اصیل نیستناما گنبدچای بدنیا اومدن و زندگی کردن😍 طبقه چهارم: کسایی که فقط توی گنبدچای بدنیا اومدنو شناسنامه هم همدان گرفتن😍 طبقه پنجم: کسایی که گنبدچای بدنیا اومدناما شناسنامه یه جا دیگه گرفتن😍 طبقه ششم:کسایی که یه جا دیگه بدنیا اومدن اما بخش شراء شناسنامه گرفتن😍 طبقه هفتم:کسایی که یه دوست گنبدچایی دارن😍 طبقه هشتم:کسایی که حداقل یه بار گنبدچای رفتن 😍 طبقه نهم: کسایی که می خواستن برن گنبدچای اما افتخارش نصیبشون نشد و نتونستن برن😍 طبقه دهم:کسایی که اسم گنبدچای رو شنیدن😍 طبقه یازدهم: کسایی که از شنیدن نام گنبدچای بی نصیب بودن اما به خاطر کَرَم مردم گنبدچای میان بهشت😍 طبقه دوازدهم:اونایی که با گنبدچایی ها آشنا نیستن ولی تو حسرت آشناییشونن😍 جانُم براتان بگهﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ گنبدچای به ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ گنبدچای ﺯﻣﯿﻦ ﻭ گنبدچای ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ گنبدچای از زمين ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ گنبدچای ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﻤﺶ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ گنبدچایی ﻫﺴﺘﯽ😃 ما گنبدچایی ها ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ سعی نمی کنیم ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪﻋﺠﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﮔﺮفتم.😂😂😂😂😂😂 ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﺮ چی گنبدچایی هستﻳﻪ ﻟﻘ
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 15:05
برچسب‌ها :
روستای خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 9:42
برچسب‌ها :
بادام يكي از قديمي ترين درختاني است كه در مناطق سردسيري و نيمه سردسيري ايران كشت مي شود .بعضي از دانشمندان گياه شناس موطن اصلي بادام را به ايران نسبت مي دهند . فرض بر اين است كه خواستگاه اصلي بادام منطقه وسيعي از ايران و تاجيكستان و افغانستان ت
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 9:42
برچسب‌ها :
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 9:42
برچسب‌ها :
به وبلاگ روستای گنبدچای خوش آمدیدنام روستا ووجه تسمیه آن:گنبد چای؛ به دلیل اینکه چاههای آب در روستا وجود داشته ،که این چاهها حالت گنبد ی شکل داشتندکه به گنبد چای اسم گرفته است.نام مزارع عبارتند از،الجعفر، آق یر لر،قر ه قییه،سول دره،دربند،شورسو،گوند
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت: 14:36
برچسب‌ها :
شیوه زندگی چیست؟  اندیشمندان در حوزه های مختلف ،تعابیر و تعاریف متعددی از سبک زندگی ارائه کرده اند. شیوه زندگی (به انگلیسی:( Life Style)‏ (به عربی: السنّه)‏ واژه ایست که برای معرفی نحوه و شرایط زندگی انسان استفاده می گردد . معنای لغوی واژه “زندگی” در
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت: 14:36
برچسب‌ها :
● شیوه‌های کسب احساس شاد‌مانی د‌ر زند‌گی ۱) هرگز از پرسش کرد‌ن باز نمانیم:هرگاه از انجام کاری د‌ل‌زد‌ه و خسته شد‌یم از خود‌مان بپرسیم چگونه می‌توانیم کارهایمان را بهتر، سریع‌‌تر، ساد‌ه‌تر، آسان‌تر و سرگرم‌کنند‌ه‌تر انجام د‌هیم تا به هد‌ف نهایی برسیم.
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت: 14:36
برچسب‌ها :
به وبلاگ روستای گنبدچای خوش آمدیدنام روستا ووجه تسمیه آن:گنبد چای؛ به دلیل اینکه چاههای آب در روستا وجود داشته ،که این چاهها حالت گنبد ی شکل داشتندکه به گنبد چای اسم گرفته است.نام مزارع عبارتند از،الجعفر، آق یر لر،قر ه قییه،سول دره،دربند،شورسو،گوند
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت: 14:36
برچسب‌ها :