روستای خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است

ساخت وبلاگ
چکیده : به وبلاگ روستای گنبدچای خوش آمدیدنام روستا ووجه تسمیه آن:گنبد چای؛ به دلیل اینکه چاههای آب در روست... با عنوان : روستای خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است بخوانید :
image

به وبلاگ روستای گنبدچای خوش آمدید
نام روستا ووجه تسمیه آن:

گنبد چای؛ به دلیل اینکه چاههای آب در روستا وجود داشته ،که این چاهها حالت گنبد ی شکل داشتندکه به گنبد چای اسم گرفته است.
نام مزارع عبارتند از،

الجعفر، آق یر لر،قر ه قییه،سول دره،دربند،شورسو،گوند لو،گندم کوه،قر ه پان،خرمن دره ، ولی یاتاقو،داش قویو،سیف الله بلا قی،مناجات داقو،اوش قار داش ،قره چم،قانقالو،..

اينجا روستاست. جايي كه آسمان، زمين، عشق، هوا، سادگي و حقيقت زندگي مال روستايي است.
زندگي در روستا رسم خوشايندي است. كوچه هاي خاكي و در هم گره خورده، خانه هايي از خشت و گل با درهاي چوبي قديمي، انگار كه به زندگي روستا چهره اي شاعرانه بخشيده. دستان پينه بسته پيرمرد روستايي نيز حكايت پيوند كار و تلاش با زندگي روستايي است.
زندگي روستايي آرام و آهسته پيش مي رود. زندگي روستا هنوز هم خالي از سر و صداست و فرسوده شدن از سختي ها و هياهوي زندگي شهرنشيني غايب هميشگي آن. در روستاست كه شادي ها و غم ها تقسيم مي شوند. آدم هاي روستا به هم نزديك ترند و آنجاست كه همسايه از حال همسايه خبر دارد.
آدم هايي كه هميشه در جستجوي زندگي آرام و به دور از ازدحام شهرها هستند، تصويري شاعرانه از روستا در ذهن خود دارند و براي همين است كه خيلي وقت ها مي گويند خوشا به حالت اي روستايي. روستايي خبر از بوق هاي پي?درپي ماشين ها و هياهوي شهرنشيني ندارد.
زندگي شهري اما نقطه مقابل روستاست و گذران زمان در شهر خود قصه اي متفاوت از روستا دارد. زندگي شهري مهارت و فوت و فن خاص خود را طلب مي كند. در شهرها انگار پاياني براي سر و صدا و هياهو نيست. صداي خيابان ها، ماشين ها و آدم ها آنقدر آزاردهنده است كه گاهي به سرت مي زند همه چيز را رها كني و به كنجي دنج پناه ببري، البته اگر بتوان در شهرها جايي اين چنين يافت. زندگي شهري، زندگي آرام و بي دغدغه اي نيست.
آدم ها در شهرها هر روز بي تفاوت از كنار يكديگر مي گذرند. ارتباط ها در شهرها جزيي اند و زود گذر. آدم ها نسبت به هم بي تفاوتند و غرق شدن در شلوغي و هياهوي شهرها مرگ صميميت ها و عاطفه هاست. شهر انگار كه دنياي بيگانه هاست.
حمیدرضا یوسفلوئی
09185011665

من همین الان خدایم را صداکردم.....
نمیدانم چه میخواهی .....

ولی الان برای تو!
برای رفع غمهایت!
برای قلب زیبایت!
برای آرزوهایت!
براي كسب توفيقت!
براي دين و دنيايت!
براي آخر كارت!

به درگاهش دعاکردم!

و میدانم خدا داند.....
خدا از خواستهاي تو خبر دارد.....

یقین دارم دعاي من براي تو ،دعاي تو براي من....اثر دارد

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت: 14:36