درجات مختلف بهشت :

ساخت وبلاگ
چکیده : درجات مختلف بهشت : 👌🏼😌 طبقه اول:گنبدچایی های اصیل😍طبقه دوم:اونایی که با گنبدچایی ازدواج میکنن😍... با عنوان : درجات مختلف بهشت : بخوانید :
بهشت : 👌🏼😌

طبقه اول:گنبدچایی های اصیل😍

طبقه دوم:اونایی که با گنبدچایی ازدواج میکنن😍

طبقه سوم:
اونایی که گنبدچایی اصیل نیستن
اما گنبدچای بدنیا اومدن و زندگی کردن😍

طبقه چهارم:
کسایی که فقط توی گنبدچای بدنیا اومدن
و شناسنامه هم همدان گرفتن😍

طبقه پنجم:
کسایی که گنبدچای بدنیا اومدن
اما شناسنامه یه جا دیگه گرفتن😍

طبقه ششم:
کسایی که یه جا دیگه بدنیا اومدن اما بخش شراء شناسنامه گرفتن😍

طبقه هفتم:
کسایی که یه دوست گنبدچایی دارن😍

طبقه هشتم:
کسایی که حداقل یه بار گنبدچای رفتن 😍


طبقه نهم:

کسایی که می خواستن برن گنبدچای اما افتخارش نصیبشون نشد و نتونستن برن😍

طبقه دهم:
کسایی که اسم گنبدچای رو شنیدن😍

طبقه یازدهم:
کسایی که از شنیدن نام گنبدچای بی نصیب بودن اما به خاطر کَرَم مردم گنبدچای میان بهشت😍

طبقه دوازدهم:
اونایی که با گنبدچایی ها آشنا نیستن ولی تو حسرت آشناییشونن😍

جانُم براتان بگه
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ گنبدچای به ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ گنبدچای ﺯﻣﯿﻦ ﻭ گنبدچای ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ گنبدچای از زمين ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ گنبدچای ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﻤﺶ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ گنبدچایی ﻫﺴﺘﯽ😃

ما گنبدچایی ها ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ سعی نمی کنیم ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ
ﻋﺠﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﮔﺮفتم.
😂😂😂😂😂😂

ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﺮ چی گنبدچایی هست
ﻳﻪ ﻟﻘﻤﻪ" ﻧﻮﻥ*
ﻳﻪ ﻛﺎﺳﻪ "ماست *
ﻳﻪ ﻋﺸﻖ" ﭘﺎﻙ *
ﻳﻪ ﺣﺮﻑ "ﺭﺍﺳﺖ*
ﺭﻓﺎﻗﺖ " ﺑﻰ ﻛﻢ ﻭ ﮐﺎﺳﺖ*
ﻫﺮﭼﯽ "ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺻﻔﺎﺳﺖ*
ﺗﻮ ﺫﺍﺕ ﻣﺎ گنبدچایی هاست
====================
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮ یا روستای ﺩﯾﮕﺮﯼ پیگرد ﻗﺎﻧﻮنی دارد 🚫🚫

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 15:05